توضیحاتی درباره اردبیل

شهر اردبیل (Ardabil) در استان اردبیل واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر اردبیل می توان به مکان های زیر اشاره کرد :