توضیحاتی درباره اردستان

شهر اردستان (Ardestān) در استان اصفهان واقع شده است.