توضیحاتی درباره اردکان

شهر اردکان (Ardakan) در استان یزد واقع شده است.

دسترسی سریع