پارک ائللرباغی (پارک گلها) ارومیه یکی از پارک های ارومیه می باشد که در خیابان والفجر این شهر واقع شده است. از نظر بزرگی این پارک بزرگترین پارک ارومیه با ۶ هکتار می باشد که در کنار رودخانه شهرچای قرار گرفته است. دریاچه ای مصنوعی با مساحت ۵/۲ هکتار و گنجایش ۱۴ هزار مترمکعب آب…

پارک ساعت ارومیه یکی از پارک های ارومیه می باشد که در بلوار شهدا این شهر واقع شده است. این پارک یکی از قدیمی ترین پارک های ارومیه می باشد که با وجود ساعت بزرگی که به شکل بیضی هستند به این نام معروف شده است. بیش از ۵۰ هزار بوته گل در سال ۱۳۹۵…

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی کشور می باشد که دو استان آذر بایجان غربی و شرقی را به هم متصل می کند.  نام این دریاچه  از نام شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی گرفته شده است و در زبان ترکی اورمو گولو گفته می‌شود. دریاچه ارومیه بزرگ ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال…