آرامگاه علی شاه اصفهان یکی از آرامگاه های اصفهان می باشد که در خیابان آزادگان این شهر واقع شده است.

آرامگاه میر عماد اصفهان آرامگاه میر عماد خوشنویس نامی اصفهان است که در میدان نقش جهان این شهر واقع شده است. میر عمادی یکی از خوشنویسان مطرح دوره صفویه بود که معروف به آبروی حکومت صفویه بود.این خوشنویس متهم به نوشتن قطعات اعتراض آمیز به شاه شد و در سن ۶۳ سالگی به قتل رسید….

مسجد ظلمات اصفهان یکی از مسجد های اصفهان است که در چهار راه‌ شکرشکن این شهر واقع شده است. قدمت این مسجد به سده ۱۱ هجری قمری برمی گردد و در سال ۱۳۱۳ به فهرست آثار ملی ایران افزوده شد.