بردک سیاه برازجان یکی از آثار تاریخی برازجان از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر است. دیرینگی این بنا به دوره هخامنشیان بر می گردد و به ادعای برخی کارشناسان به عنوان کاخ زمستانی داریوش اول هخامنشی مورد استفاده قرار می گرفته است. بردک سیاه پس از کاخ کوروش ساخته شده است و ظرافت‌ خاصی در…