پارک توحید بیرجند یکی از پارک های بیرجند است که در بلوار مدرس این شهر واقع شده است. این مجموعه از بهترین پارک های شهر می باشد که دارای فضای بزرگ و زیبا می باشد. در این پارک می توان به انجام ورزش‌ها مانند والیبال، فوتبال، بسکتبال و اسکیت پرداخت. همچنین باغ وحش و یه…