مسجد خانم زنجان یکی از مساجد قدیمی زنجان است که در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده است. قدمت این مسجد به دوره قاجاریه و با توجه به کتیبه سردر آن به سال ۱۳۲۳ بر می گردد که توسط استاد اسماعیل و به دستور یکی از بانوان متمکن در اواخر آن دوره ساخته شد….

مسجد چهل ستون زنجان یکی از مساجد تاریخی زنجان است که در خیابان فردوسی و ضلع جنوب شرقی مسجد جامع این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره قاجار بر می گردد و یکی از مهمترین و معروفترین حوزه‌های علمیه ایران در آن دوره بوده است که توسط ملا علی قارپوز آبادی یکی…

مسجد اسحاق میرزا زنجان یکی از مساجد قدیمی زنجان است که در خیابان طالقانی این شهر واقع شده است.

مسجد جامع زنجان یکی از مساجد زنجان است که در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده است. قدمت مسجد و مدرسه جامع زنجان به دوره قاجاریه بر می گردد و توسط یکی از پسران فتحعلی شاه قاجار به نام عبدالله میرزا دارا که علاقه مند آیت الله سید محمد مجتهد سردانی بود ساخته شد…

مسجد یری بالا زنجان یکی از مساجد تاریخی زنجان است که در خیابان امام خمینی و در بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مسجد توسط مرحوم شیخ حسین جوقینی سجاسی معروف به شهید در سال ۱۳۲۴ بنا شد. مسجد با معماری زیبا و چشم نواز در نمای داخلی تزئین شده است و به روش…