خانه توفیقی زنجان یکی از آثار تاریخی زنجان است که در خیابان خواجه نصیر الدین طوسی و در بافت قدیمی این شهر واقع شده است. قدمت این خانه به اواخر دوره قاجاریه و ابتدا دوره پهلوی بر می گردد و این موضوع را می توان از معماری به کار رفته در بنا پی برد. این…

عمارت ذوالفقاری زنجان یکی از آثار تاریخی زنجان است که در خیابان طالقانی این شهر واقع شده است. قدمت این خانه به دوره قاجاریه بر می گردد و در یکی از محلات قدیمی شهر زنجان به نام  محله دالان آلتی قرار گرفته است. این عمارت ساختمان مسکونی و اداری حکمران زنجان بوده و از مجموعه…