کاروانسرای قصر بهرام گرمسار یکی از بنا های تاریخی استان سمنان می باشد که در منطقه سیاه کوه شهرستان گرمسار قرار دارد در اطراف این کاروانسرا که مربوط به دوران صفویه می باشد شش برج ساخته شده و سردر آن را سنگ بزرگ یکپارچه ای تشکیل می دهد. در دو طرف سردر بنا دو اتاق…

کاروانسرا ده ملا شاهرود یکی از مکان های تاریخی استان سمنان می باشد که در روستای ده ملا واقع شده است. این کاروانسرا از جمله کاروانسراهای شاه عباسی است که در مجاورت جاده شاهرود به دامغان قرار دارد و دارای چهار ایوان و ۳۴ حجره می باشد. کاروانسرای دهملا دارای ایوان هایی در مقابل هم…