دریاچه های چاه نیمه زهک در استان سیستان و بلوچستان واقع شده که چهار گودال طبیعی آب را شامل می شود و در ۳۵ کیلومتری زابل در شهرستان زهک قرار گرفته است. در مواقع کم‌آبی، آب آشامیدنی تمام منطقه سیستان و شهرستان زاهدان و نیز قسمتی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه مصنوعی تأمین…