دریاچه اوان قزوین، یکی از دریاچه های زیبا در شهر قزوین می باشد. مسیر دریاچه اوان در ۸۰ کیلومتری شمال شرق قزوین و در روستای زرآباد واقع شده است. مساحت دریاچه آوان حدود ۷۰ هزار متر مربع می باشد که در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از سطح دریا و در میان چهار روستای اوان، وربن، زوار…