حمام بلور و موزه سنگ قزوین یکی از مکان های تاریخی شهر قزوین می باشد که در یکی از محله‌های تاریخی شهر قزوین به نام محله آخوند واقع شده. حمام بلور قزوین در زمان صفویه ساخته شده و در زمان قاجاریه مورد بازسازی قرار گرفته. این حمام، با مساحتی حدود ۱۲۰۰ متر مربع و به…