کاروانسرای آجری علی‌آباد قم یکی از مکان های تاریخی استان قم می باشد که در جاده قدیم تهران – قم قرار گرفته است. این بنا که مربوط به دوره قاجار است در سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. بنا دارای کتیبه ای در سر در ورودی بوده که اکنون…

کاروانسرای سنگی علی آباد قم یکی از مکان های تاریخی شهر قم می باشد که در شمال شهر قم قرار گرفته است.این کاروانسرا احتمالا در سال ۶۷۴ خورشیدی و در ابتدای حکومت مغول بر ایران می باشد زیرا که در این مکان چند سکه مغولی که مربوط به قرن هفتم می باشد کشف شده است….