مجتمع تفریحی توریستی دشت نور یکی بزرگترین مراکز تفرحی گردشگری در شمال کشور می باشد و مساحتی حدود ۴۰ هکتار دارد که در غرب جنگل نور استان مازندران در محیطی آرام و زیبا به فاصله ۵ کیلومتری از دریا در چندین فاز مختلف طراحی و اجرا شده است. از امکانات ایناین مجموعه می توان ئبه…