دریاچه آب شور خورهه محلات یک از دریاچه های خشک شده در استان مرکزی و در شهرستان محلات قرار گرفته است. در قدیم در این چشمه از آن آب شور و تلخ به صورت فوران های کوچک بیرون می زد. آب این چشمه با آب قناتی که در آن نزدیکی است مخلوط می شد و…