غار علی صدر (علیصدر) همدان یکی غارهای تالابی ایران در همدان است که در در ارتفاعات ساری قیه واقع شده است. این غار از معدود غارهای آبی جهان است و به عنوان بزرگ‌ترین غار آبی جهان از آن نام برده می شود و چیزی که آن را از دیگر غار ها متفاوت می کند امکان…

پارک مردم همدان یکی از پارک های همدان است که در خیابان شریعتی این شهر واقع شده است. این پارک از قدیمی‌ترین پارک های همدان با ۴۰ سال قدمت می باشد و نام سابق آن لونا پارک بوده است و علت نامگذاری این بوده که در زبان فرانسوی لونا به معنی مردم است و دلیل…

پارک اعتمادیه همدان یکی از پارک های همدان است که در خیابان تختی این شهر واقع شده است. همچنین پارک دارای شهربازی و محل اسکان است.