گنبد جبلیه کرمان یکی از آثار تاریخی کرمان است که در میدان صاحب الزمان این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به دوره ساسانی برمی گردد گرچه برخی نیز ساخت آنرا نیز به دوره سلجوقی نسبت می دهند ولی گفته اول محتمل تر می باشد. عقیده ایرانیان بر این است که این محل آتشکده…

کتابخانه ملی کرمان یکی از کتابخانه های کرمان است که در خیابان شهید رجائی این شهر واقع شده است. بنای کنونی کتابخانه مرکزی کرمان در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی برای ساخت کاخانه ریسندگی خورشیدی بنا نهاده شد. در مهر ماه سال ۱۳۷۱ این ساختمان به اضافه کردن مخازن کتاب جهت تاسیس کتابخانه مرکزی (ملی) به…