کاروانسرای سراسیاب شش کرمان یکی از مکان های تاریخی استان کرمان می باشد که در روستای  سراسیاب شش و در ۳۶ کیلومتری شمال کرمان قرار دارد. این کاروانسرا مربوط به عهد قاجار می باشد. این بنای تاریخی در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.