توضیحاتی درباره الشتر

شهر الشتر (Aleshtar) در استان لرستان واقع شده است.

دسترسی سریع