توضیحاتی درباره الیگودرز

شهر الیگودرز (Aligudarz) در استان لرستان واقع شده است.

دسترسی سریع