توضیحاتی درباره بجنورد

شهر بجنورد (Bojnoord) در استان خراسان شمالی واقع شده است.

دسترسی سریع