توضیحاتی درباره بندرعباس

شهر بندرعباس (Bandar Abbas) در استان هرمزگان واقع شده است.