توضیحاتی درباره بوشهر

شهر بوشهر (Bushehr) در استان بوشهر واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر بوشهر می توان به مکان های زیر اشاره کرد :