توضیحاتی درباره بوشهر

بوشهر یکی از شهرهای جنوبی، بندری و مرکز استان بوشهر می باشد. این شهر دارای جمعیت ۱۹۵٬۲۲۲ نفری طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ می باشد و خلیج فارس از جهات شمال، غرب و جنوب آن را احاطه کرده است. بندر ارتفاعی ۱۸ متری از سطح دریا دارد و در زمان نادرشاه افشار در سال ۱۷۳۶ میلادی مورد توجه قرار گرفت، همچنین دارای آب‌وهوایی نیمه بیابانی گرم می باشد.

از نام های منطقه بوشهر در طول تاریخ می توان به رام اردشیر، ابوشهر، بُخت اردشیر، لیان و ریشهر اشاره کرد. قدمت منطقه بوشهر به دوره ساسانیان و زمان حکومت اردشیر برمی گردد و در قدیم «رام اردشیر» نام داشته است و این نام به تدریج به ریشهر تغییر پیدا کرد و چنین می توان گفت که نام فعلی تغییر یافته ریشهر می باشد. صیادی، وجود نیروگاه اتمی، کشتی سازی و صادرات از ویژگی های این بندر می باشد.