توضیحاتی درباره تفرش

شهر تفرش (Tafresh) در استان مرکزی واقع شده است.

دسترسی سریع