توضیحاتی درباره تیران

شهر تیران (Tiran) در استان اصفهان واقع شده است.

دسترسی سریع