توضیحاتی درباره خرم آباد

شهر خرم آباد (Khorramabad) در استان لرستان واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر خرم آباد می توان به مکان های زیر اشاره کرد :