توضیحاتی درباره خلخال

شهر خلخال (Khalkhal) در استان اردبیل واقع شده است.