توضیحاتی درباره دامغان

شهر دامغان (Damghan) در استان سمنان واقع شده است.

دسترسی سریع