توضیحاتی درباره رامسر

شهر رامسر (Ramsar) در استان مازندران واقع شده است.