توضیحاتی درباره زنجان

زنجان یکی از شهرهای شمال غربی ایران و مرکز استان زنجان می باشد که در دره زنجان‌چای واقع شده است. این شهر دارای وسعت ۸۱ کیلومتر مربعی و جمعیت ۴۱۶۸۵۱ نفری می باشد که نوزدهمین شهر از نظر جمعیت در بین استان های کشور است. زنجان از شمال با شهرستان طارم و خلخال و میانه و از شرق با سلطانیه و طارم و از جنوب بب خدابنده و ایجرود و از غرب ب شهرستان ماه‌نشان همسایه است.

چنان گفته می شود که زمان ساخت زنجان به فرمانروایی ساسانی و اردشیر بابکان برمی گردد و در آن زمان نام شهین یعنی منسوب به شاه به آن اطلاق می‌شده است. این شهر تاریخی به دلیل وجود مقاومتهای مردمی و منطقه‌ای در مقابل سپاهیان اسلام از شهرهای دشوارگشا محسوب می شده و در سال ۲۴ هجری قمری به دست براء بن عازب سردار نابود شد. در مورد نام زنجان اختلاف نظر وجود دارد و نظرات زیادی برای آن مطرح شده است به طوری که آندیا Andia قدیمی‌ترین نامی است که بر روی آن نهاده شده و سپس در دوره ساسانیان به آن زندیگان به معنای اهل کتاب می گفتند. کلمه زنگان کلمه ای عربی است که به صورت زنجان در آمده است و مردم آن همچنان نام آن را زنگان تلفظ می کنند.

ترکی آذربایجانی با لهجه زنجانی، زبان مردم زنجان می باشد که از نظر فرهنگی و زبانی مثل بقیه شهرهای آذربایجانی‌نشین ایران می باشد و فارسی هم در بعضی از خانواده‌ها رواج دارد.