توضیحاتی درباره ساوه

شهر ساوه (Saveh) در استان مرکزی واقع شده است.

دسترسی سریع