توضیحاتی درباره سراب

شهر سراب (sarab) در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.