توضیحاتی درباره سرعین

شهر سرعین (Sareyn) در استان اردبیل واقع شده است.