توضیحاتی درباره سمنان

شهر سمنان (Semnan) در استان سمنان واقع شده است.

دسترسی سریع