توضیحاتی درباره شاهرود

شاهرود، یکی از شهرهای ایران و مهم استان سمنان می باشد که در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز واقع شده است. این شهر دارای جمعیت ۱۴۰٬۴۷۴ نفری طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ می باشد که پس از مرکز استان یعنی سمنان، دومین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود و آب و هوایی معتدل و خوبی دارد.

این منطقه طبق شواهد توسط آریایی‌ها ساخته شده است و شاهرود را از شهرهای مهم چهاردهمین ایالت تاریخی، «چخره» (از تقسیمات شانزده‌گانهٔ اوستایی در دوران باستان) می داند که در دامنه جنوبی رشته‌کوه البرز ساخته شده است. شکل نخست شهر بر بلندای تپه‌های کم‌ارتفاع دامنه کوه‌های شمالی و غربی به دلیل دفاع در برابر دشمنان، بنا شد و کم کم شاهرود نام گرفت و با برقراری امنیت، شکوفایی و توسعه پس از صد دروازه، پایتخت اشکانیان به یکی از شهرهای با اهمیت پارتی ها تبدیل شد. حنچره، شخره و شاخره از نام های این شهر در طول تاریخ بوده. زبان فارسی با لهجه شاهرودی زبان محاوره ای مردم شاهرود می باشد.