توضیحاتی درباره شهرکرد

شهر شهرکرد (Shahr e Kord) در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

دسترسی سریع