توضیحاتی درباره طالقان

شهر طالقان (Taleghan) در استان البرز واقع شده است.

دسترسی سریع