توضیحاتی درباره طبس

شهر طبس (Tabas) در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

دسترسی سریع