توضیحاتی درباره علی آباد کتول

شهر علی آباد کتول (Aliabad-e Katul) در استان گلستان واقع شده است.

دسترسی سریع