توضیحاتی درباره قائم شهر

شهر قائم شهر (Ghaemshahr) در استان مازندران واقع شده است.

دسترسی سریع