توضیحاتی درباره قشم

شهر قشم (Qeshm) در استان هرمزگان واقع شده است.