توضیحاتی درباره قم

شهر قم (Qom) در استان قم واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر قم می توان به مکان های زیر اشاره کرد :