دریاچه برم الوان لیکک یکی از دریاچه های کهگیلویه و بویر احمد می باشد که در شهرستان بهمئی در قسمت سر آسیاب یوسفی و حدود ۴۰ کیلومتری شهر لیکک واقع شده. ﺍﯾﻦ دریاچه ﺩﺭ ۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دریاچه آب الوان قرار گرفته. مساحت این دریاچه در حدود ۱۵ هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۱۰۰…

دریاچه آب الوان لیکک یکی از مناطق گردشگری ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﯿﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ می باشد که ﺩﺭ ۴۰ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﻟﻴﮑﮏ ﺑﻬﻤﺌﻲ، ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺳﺮﺁﺳﻴﺎﺏ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﺏ این دریاچه ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ ۱۰۵۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ۰٫۰۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﺁﺏ ﺁﻥ ۸ ﻣﺘﺮ…