توضیحاتی درباره ماکو

شهر ماکو (Maku) در استان آذربایجان غربی واقع شده است.