توضیحاتی درباره مریوان

شهر مریوان (Marivan) در استان کردستان واقع شده است.

دسترسی سریع