توضیحاتی درباره مهریز

شهر مهریز (Mehriz) در استان یزد واقع شده است.