توضیحاتی درباره میانه

شهر میانه (miane) در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.