توضیحاتی درباره نمین

شهر نمین (Namin) در استان اردبیل واقع شده است.