توضیحاتی درباره نیشابور

شهر نیشابور (neyshabour) در استان خراسان رضوی واقع شده است.

از جاذبه های دیدنی شهر نیشابور می توان به مکان های زیر اشاره کرد :